ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480187
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  480187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prasartsit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านประสาทสิทธิ์
ตำบล :
  ประสาทสิทธิ์
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70210
โทรศัพท์ :
  032248104
โทรสาร :
  032248104
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ส.ค. 2464
อีเมล์ :
  prasatsit53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวกที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 07:55:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)


นายสัมพันธ์ เถามานกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน