ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480188
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  480188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBandonphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนไผ่
ตำบล :
  ดอนไผ่
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  0-3236-0807
โทรสาร :
  0-3236-0099
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   16 กุมภาพันธ์ 2505
อีเมล์ :
  bandonphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวกที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 05:52:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไผ่


นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน