ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรกเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480189
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  480189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรกเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprokjaroen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองตาหลวง
ตำบล :
  ตาหลวง
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  0-3274-5559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  wperb2@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวกที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรกเจริญ


นายสมชาย ธรรมกิจวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน