ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480193
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  480193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbangphae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางแพ
ตำบล :
  บางแพ
อำเภอ :
  บางแพ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70160
โทรศัพท์ :
  0-3238-1138
โทรสาร :
  0-3238-1135
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  pramoun2503@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแพ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบางแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:44:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)


นายประมวญ นาควิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน