ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480201
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  480201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchon watklangwangyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังเย็น
ตำบล :
  วังเย็น
อำเภอ :
  บางแพ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70160
โทรศัพท์ :
  0-3238-1191
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2459
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแพที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบางแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 20:37:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)


นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน