ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480210
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  480210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatyaiphohak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโพหัก
ตำบล :
  โพหัก
อำเภอ :
  บางแพ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70160
โทรศัพท์ :
  0-3238-7254
โทรสาร :
  0-3238-7254
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิุถุนายน2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแพที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโพหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:54:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก


นายมณฑล อินทรสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน