ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480212
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  480212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattakdad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตากแดด
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  บางแพ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70160
โทรศัพท์ :
  034982147
โทรสาร :
  034982147
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแพ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17:29:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)


นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน