ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480220
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  480220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyangngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดยางงาม
ตำบล :
  วัดยางงาม
อำเภอ :
  ปากท่อ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70140
โทรศัพท์ :
  0-3274-7236
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  wadyangngam_school@ratc
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดยางงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางงาม


นายสาธิต จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน