ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480225
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  480225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaothum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเขาถ้ำพระ
ตำบล :
  ดอนทราย
อำเภอ :
  ปากท่อ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70140
โทรศัพท์ :
  032240332
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/08/2484
อีเมล์ :
  khaothum_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:16:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ


นางอรวรรณ แดงประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน