ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480231
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  480231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwitthaya64
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองเกตุ
ตำบล :
  ป่าไก่
อำเภอ :
  ปากท่อ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70140
โทรศัพท์ :
  0-32734102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  thairath64@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไก่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 21:04:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)


นางสาวนิภา นาคสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน