ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480247
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  480247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยยางโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuayyangton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยยางโทน
ตำบล :
  ห้วยยางโทน
อำเภอ :
  ปากท่อ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70140
โทรศัพท์ :
  032-206205
โทรสาร :
  032-206205
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/06/2495
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยยางโทน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน


นายนิพนธ์ ชื่นช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน