ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480269
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  480269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาปิ่นทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadkhaopintong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขาปิ่นทอง
ตำบล :
  ปากช่อง
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  0-3274-0309
โทรสาร :
  0-3274-0309
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  wadkhaopintong.school@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากช่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง


นายบรรพต วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน