ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480277
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  480277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจอมบึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanjombung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  จอมบึง
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  0-3226-1144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  anbjombung2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง


นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน