ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบิกไพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480288
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  480288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเบิกไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banberkprai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเบิกไพร
ตำบล :
  เบิกไพร
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  032-739625
โทรสาร :
  032-739625
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2504
อีเมล์ :
  banberkprai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เบิกไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเบิกไพร


นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน