ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480292
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  480292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกกะเรียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongnokkariean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองนกกะเรียน
ตำบล :
  รางบัว
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  0-32735242
โทรสาร :
  032-735242
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  S๐๗๔@ratchaburi๑.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รางบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 08:43:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน