ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480293
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  480293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดด่านทับตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdantubtako School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านด่านทับตะโก
ตำบล :
  ด่านทับตะโก
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  032265307
โทรสาร :
  032265307
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2482
อีเมล์ :
  dantubtako@gmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านทับตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:43:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก


นายบุญช่วย ความดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน