ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช๗
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480301
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  480301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาราช๗
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maharatch7
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแก้มอ้น
ตำบล :
  แก้มอ้น
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  032739439
โทรสาร :
  032739439
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฏาคม 2510
อีเมล์ :
  maharach7school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้มอ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:05:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาราช๗


นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๗

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน