ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวียงทุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480313
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  480313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเวียงทุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadwiangtun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเวียงทุน
ตำบล :
  เกาะศาลพระ
อำเภอ :
  วัดเพลง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70170
โทรศัพท์ :
  0-3239-9466
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2477
อีเมล์ :
  wtunschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะศาลพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเวียงทุน


นายกวิน รสชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวียงทุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน