ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480324
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  480324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasat-Chula2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งแหลม
ตำบล :
  ป่าหวาย
อำเภอ :
  สวนผึ้ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0819420544
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   5 กรกฎาคม 2514
อีเมล์ :
  s012@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:15:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2


นายศักดิ์ดา บุรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน