ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480337
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  480337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมนึกวิทิศวรการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Somnukwithitvorakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังน้ำเขียว
ตำบล :
  ท่าเคย
อำเภอ :
  สวนผึ้ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0-3222-8793
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มกราคม 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเคย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ


นายธีระวุฒิ รูขะจี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน