ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480339
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  480339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งกระทิงบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONGKRATINGBON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโป่งกระทิงบน
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  032-731268
โทรสาร :
  032-731269
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2506
อีเมล์ :
  1070480339@obecmail.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14:36:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน


นายประเสริฐ นาคีสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน