ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480340
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  480340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งกระทิงล่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongkratinglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโป่งกระทิงล่าง
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  032731255
โทรสาร :
  032731255
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษาคม 2516
อีเมล์ :
  1070480340@obecmail.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง


นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน