ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุบอนบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480342
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  480342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุบอนบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpubonbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุบอนบน
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  032-919-522
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  s053@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุบอนบน


นายทรงชัย นครจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอนบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน