ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480351
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  480351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งเจ็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongjed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโป่งเจ็ด
ตำบล :
  บ้านคา
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0845961959
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  banpong7@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด


นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน