ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480354
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  480354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาพัฒนาวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachapattanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยเสือ
ตำบล :
  บ้านคา
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0899100250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  s098@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:08:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์


นายโสวัฒน์ เหลาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน