ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480355
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  480355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchonglap
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านช่องลาภ
ตำบล :
  หนองพันจันทร์
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0-3273-1677
โทรสาร :
  0-3273-1677
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  watchonglop032@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)


นางบุษบา ฤทธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน