ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480356
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  480356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGGO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองโก
ตำบล :
  หนองพันจันทร์
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  032720350
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  - / -/ 2526
อีเมล์ :
  1070480356@obecmail.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโก


นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน