ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 9 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480358
รหัส Smis 8 หลัก :
  70012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  480358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjamarachutit Ratchaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านถนนมนตรีสุริยวงศ์
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  032-337302
โทรสาร :
  032-337372
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2429
อีเมล์ :
  benjama.r@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14:15:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน