ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480371
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  480371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยเจริญผล
ตำบล :
  กรับใหญ่
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70190
โทรศัพท์ :
  0-3229-1252
โทรสาร :
  032291252
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  kwp@krabyai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรับใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม


นางจันทรา เรือนทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน