ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480375
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  480375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธาวัฒนาเสนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phothawatthanasaenee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน
ตำบล :
  คลองตาคต
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3234-7280
โทรสาร :
  032347280 ต่อ123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2451
อีเมล์ :
  admin@photha.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองตาคด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:54:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี


นายจรัญ สุขเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน