ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480376
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  480376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโพวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองโพ
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3238-9491
โทรสาร :
  0-3238-9491
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2519
อีเมล์ :
  nongphowit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:26:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโพวิทยา


นายเจษฎา ธีระตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน