ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480381
รหัส Smis 8 หลัก :
  70012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  480381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Queen College
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านอ่างหิน
ตำบล :
  อ่างหิน
อำเภอ :
  ปากท่อ
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70140
โทรศัพท์ :
  0-3271-9222
โทรสาร :
  0-3271-9234
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  kru2501@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:37:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย


นายสุรินทร์ สำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน