ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุสภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020086
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  020086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุสภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kurusapa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยปากคอก
ตำบล :
  ห้วยเขย่ง
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-540170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเขย่ง - ปิล็อก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเขย่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 21:30:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุสภา


นายไพฑูรย์ จันทร์โอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุสภา