ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุกพี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020103
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  020103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชุกพี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ckukkapee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านต้นสำโรง
ตำบล :
  ม่วงชุม
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034602148
โทรสาร :
  034602148
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  www.chukkapeeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:44:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชุกพี้


นายปรีชา หัตถาครองหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน