ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020104
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  020104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmai(jeenapukvitaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  0847846307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฏาคม 2482
อีเมล์ :
  banmai.jeenapuk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:45:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)


นายสุชาติ วรโพด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน