ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคร้อพนัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020137
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  020137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคร้อพนัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkrawpanan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคร้อพนัน
ตำบล :
  ท่ามะกา
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034542135
โทรสาร :
  034541314
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watkrawpananschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคร้อพนัน


นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน