ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020138
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  020138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonglan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยปากง่าม
ตำบล :
  ท่ามะกา
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ามะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:04:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาน


นายยุทธนา เหงี่ยมจุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน