ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020140
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  020140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกระต่ายเต้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkrataiten
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระต่ายเต้น
ตำบล :
  ท่าไม้
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  7112
โทรศัพท์ :
  034-542681
โทรสาร :
  034542681
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  Watkrataitenschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหวายเหนียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:30:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น


นางสุชาดา ชาวนาดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน