ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020141
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  020141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งมะกรูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattungmagrood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งมะกรูด
ตำบล :
  ดอนชะเอม
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  085-9442440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สนามแย้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ดอนชะเอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด


นายนพดล เล็กบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน