ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020143
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  020143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่เจริญผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaichareonpol School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเขตเทศบาลตําบลท่าเรือ
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-561983
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  watmai53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  - กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:36:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล


นางภรภัทร อรุณแข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน