ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020144
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  020144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattharuea Utsahawitthayakhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 587
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  0-3456-1982
โทรสาร :
  0-3456-1982
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ตุลาคม 2464
อีเมล์ :
  tarua_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าเรือ


นายวรเทพ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน