ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020145
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  020145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาแพ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtapang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองตาแพ่ง
ตำบล :
  ตะคร้ำเอน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-562964
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กันยายน /ภคภ
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้ำเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง


นายสมปอง ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน