ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชะเอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020146
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  020146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนชะเอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  doncham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนชะเอม
ตำบล :
  ดอนชะเอม
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-695661
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2473
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนชะเอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 21:19:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนชะเอม


นายประเดิม มีล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน