ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020147
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  020147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางกระต่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrangkratai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านรางกระต่าย
ตำบล :
  ตะคร้ำเอน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-601503
โทรสาร :
  034601503
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  ิbanrangkratai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่ามะกา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้ำเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย


นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน