ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020149
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  020149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะคร้ำเอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattakramen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านตะคร้ำเอน
ตำบล :
  ตะคร้ำเอน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-561464
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24-10-2481
อีเมล์ :
  takramen@hotmail.com, Wattakramenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน


นางสาววารุณี ตะโกภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน