ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020152
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  020152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากบาง
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  034-542144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน