ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020153
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  020153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าพะเนียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthaphaneng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านรางวาลย์
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  0899137652
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  SP 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง


นางสาวอานุช ศรสินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน