ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020154
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  020154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสามง่าม
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  034-639493
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  donsamngam@kan2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:25:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์


นางสาวราตรี ทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน