ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020157
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  020157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphantaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองพันท้าว
ตำบล :
  พงตึก
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034510281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิ.ย. 2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)


นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน