ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020159
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  020159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuwatlukkaeprachachanutid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตลาดลูกแก
ตำบล :
  ดอนขมิ้น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-566102
โทรสาร :
  034649210
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ


นายบรรจง ปิ่นปฐม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน